Η δημιουργία μιας προοπτικής για την αλλαγή των μελλοντικών προτύπων συμπεριφοράς μέσω της διδασκαλίας μιας υγιούς ζωής και της συνεχούς άσκησης του αθλητισμού σημαίνει αλλαγή της προσέγγισης για τον αθλητισμό των παιδιών και των γονέων τους. Ο αθλητισμός είναι ταυτόχρονα και πρόδρομος και καινοτόμος, σε αντίθεση με άλλους κλάδους που χρειάζονται πολύ χρόνο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η αθλητική εκπαίδευση μπορεί να αναδείξει τις δεξιότητες που οι νέοι μπορούν στη συνέχεια να αναπτύξουν και να διευρύνουν σε άλλους τομείς της καθημερινής τους ζωής: μια τέτοια αθλητική εκπαίδευση είναι μια τακτική, συστηματική προσπάθεια που οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ανεξάρτητα από το επίπεδο, ο βαθμός ικανοποίησης είναι τόσο υψηλός ώστε να συμπίπτει πάντα με την ευημερία. Αυτό είναι το καινοτόμο κομμάτι επειδή η άσκηση μιας σωματικής δραστηριότητας σημαίνει να αφήνεις μια υπαρξιακή διάσταση που συχνά αντιστοιχεί σε συνθήκες πλήξης, ταλαιπωρίας και δυσφορίας. Η επαναφόρτιση των φυσικών μπαταριών επιτρέπει την αντιμετώπιση πολλών καταστάσεων στην πραγματική ζωή, με πολύ περισσότερη δύναμη, εξασφαλίζοντας σωματική και ψυχική ευεξία. Μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ 2016-2018) και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet Global Health έδειξε πώς αυτό το ζήτημα εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Είναι γνωστό ότι η σωματική αδράνεια συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρκίνου του παχέος εντέρου, καρκίνου του μαστού, διαβήτη τύπου ΙΙ. Ο συναγερμός έχει τεθεί από τη συντάκτρια της μελέτης, Regina Guthold: «σε αντίθεση με άλλους σημαντικούς παγκόσμιους κινδύνους για την υγεία, ο καθιστικός τρόπος ζωής δεν μειώνεται και πάνω από το ένα τέταρτο όλων των ενηλίκων δεν πετυχαίνουν τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας για καλή υγεία».

Μιλώντας για τα σημεία αυτά σημαίνει πλήρη αλλαγή στην προσέγγιση παιδιών και γονέων ως προς τον αθλητισμό, της ευημερία και τη σωστή διατροφή των. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινοτόμο προοπτική που, μέσα από διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, που να σημαίνει αλλαγή της γενικής προσέγγισης για τον αθλητισμό, μέσω της διδασκαλίας μιας υγιούς ζωής και της συνεχούς άσκησης αθλημάτων.

Το έργο SEARCH – «Αθλητική Εκπαίδευση για Ενεργή και Υπεύθυνη Συμμετοχή στα κοινά μέσω της φροντίδας υγείας» αντιμετωπίζει το ζήτημα της εκπαίδευσης στον αθλητισμό για την ψυχοσωματική ευημερία των ατόμων στο παρόν αλλά και στη μελλοντική τους ζωή.

Τα άλλα καινοτόμα σχέδια είναι:

Από τεχνολογικής πλευράς

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης με μέγιστο βαθμό ευελιξίας. Θα είναι πάντα διαθέσιμα στο διαδίκτυο και κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση και να συμβουλεύεται αυτόν τον πόρο. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις ενότητες, αλλά και εμπειρίες, καλές πρακτικές και όλες τις πληροφορίες που μπορούν να ανταλλάσσονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τους Ευρωπαίους εταίρους. Οι νέοι μπορούν να κατεβάσουν το APP απευθείας στα smartphones τους, προκειμένου να λαμβάνουν συνεχείς «ειδοποιήσεις», ενημερώνοντας σχετικά με τις δραστηριότητές τους και την κατανάλωση τροφίμων.

Από εκπαιδευτικής απόψεως

Η διαδικτυακή εκπαίδευση για ενήλικες και μέσω του APP για τους νέους, έχει ως στόχο να εκπροσωπήσει μια νέα τεχνολογικά προηγμένη προσέγγιση στη διδασκαλία, με την επίγνωση ότι το εργαλείο που αγκαλιάζει όλο και περισσότερο κάθε πτυχή αυτής της εποχής είναι το «νέο γίγνεσθαι». Το υλικό θα είναι πάντα ελεύθερα προσβάσιμο και διαθέσιμο, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των θεμάτων.