ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το Εγχειρίδιο SEARCH προσφέρει ένα ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και πρακτικές συμβουλές και κόλπα για την κατανόηση και την άσκηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει αθλητική δραστηριότητα και σωστή διατροφή. Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε δύο ενότητες όπου μπορείτε να βρείτε διαφορετικούς τύπους συνεισφορών.

Διατίθεται σε έντυπη μορφή και μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF στις ακόλουθες γλώσσες:

Ελληνικά

Αγγλικά

Ιταλικά

Γερμανικά

Ισπανικά

Τουρκικά

Σλοβενικά