ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ ΜΑΖI ΜΑΣ: searchproject@iuline.it

ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ EΡΓΟΥ

Φάση 1/ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ /Ιανουάριος — Φεβρουάριος 2021

Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μας για να κάνουν ένα τεστ πολλαπλής επιλογής σε θέματα υγείας και ευεξίας.

Φάση 2/Εκπαίδευση/Μάρτιος 2021

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν ένα APP που δημιουργήθηκε από το «Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο» (GUnet) με έδρα την Αθήνα. Το APP θα περιλαμβάνει επίπεδα, παιχνίδια και στόχους που επικεντρώνονται στον αθλητισμό και την υγεία.

Οι εκπαιδευτικοί, οι γυμναστές και οι προπονητές θα εκπαιδευτούν μέσα από 5 ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης 90 λεπτών, κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε 9 τμήματα των 10 λεπτών. Με τη σειρά τους, οι εκπαιδευτικοί, γυμναστές και προπονητές θα μιλήσουν και θα συζητήσουν τα θέματα με τα παιδιά.

Φάση 3/ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ /Δεκέμβριος 2021

Τα παιδιά από σχολεία και αθλητικούς συλλόγους θα έχουν και πάλι πρόσβαση στην πλατφόρμα ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΥΛΗΣ SEARCH για να κάνουν το δεύτερο τεστ μετά την εκπαίδευσή τους κατά τη διάρκεια του έτους.

Φάση 4/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο τέλος των φάσεων, θα υλοποιηθεί ένα εγχειρίδιο που θα αναπαριστά το έργο, τα αποτελέσματά του και κάθε πιθανό νέο σενάριο.