Η Ανοικτή Πύλη SEARCH

Η Ανοικτή Πύλη SEARCH είναι ένα εργαλείο έρευνας όπου οι νέοι μπορούν να μάθουν για τα οφέλη του αθλητισμού, του σωστού τρόπου ζωής, της ευεξίας και της σωστής διατροφής.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το σύνολο της σύμπραξης, για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και για την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων.

Η Ανοικτή Πύλη SEARCH είναι μια πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης για τους νέους ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη του αθλητισμού, του υγιεινού τρόπου ζωής, της ευεξίας και της σωστής διατροφής, της ένταξης, της ενσωμάτωσης και της πλήρους συμμετοχής ως πολίτης. Η πλατφόρμα θα ενισχύσει τις αρχικές ικανότητες των συμμετεχόντων, καθώς κάθε σχολείο και αθλητικό ίδρυμα θα αφιερώσει ένα μέρος των δραστηριοτήτων στη σημασία του αθλητισμού ως μία καλή καθημερινή πρακτική.

Το περιεχόμενο, που θα εκπονηθεί στις 7 γλώσσες, θα καλύψει ένα ενημερωτικό μέρος και μια έρευνα που θα διεξαχθεί σε φοιτητές και αθλητές.

Το ενημερωτικό τμήμα: όπου τα θέματα που σχετίζονται με τη σωματική ευεξία θα εκφράζονται μέσω διαφορετικών υλικών για την επαρκή σωματική δραστηριότητα και διατροφή.

Η έρευνα θα αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού, του υγιεινού τρόπου ζωής, της ευημερίας και της σωστής διατροφής, της ένταξης, της ένταξης και της πλήρους ιθαγένειας.

Όλα τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την Ανοικτή Πύλη SEARCH θα είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες χώρες και άλλες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα θέματα που καλύπτονται από το έργο.

Το μάθημα eLearning SEARCH

Το μάθημα eLearning SEARCH για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές αθλητισμού περιλαμβάνει πέντε ενότητες που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής αξίας στον αθλητισμό, ενθαρρύνουν τους νέους να αθληθούν, καθιστούν τον αθλητισμό μέσο κοινωνικής ένταξης και αυξάνουν την οικονομία που σχετίζεται με τον αθλητισμό μέσω της σωστής διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Το περιεχόμενο που παρέχεται είναι υψηλής ποιότητας χάρη στα υψηλά επιστημονικά προσόντα του προσωπικού του έργου.

SEARCH Εφαρμογή για κινητά

Θα αναπτυχθεί ένα APP, προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές. Το APP σχεδιάστηκε ως πλατφόρμα για την ενημέρωση σχετικά με τον αθλητισμό, θα είναι διαθέσιμο σε 7 γλώσσες (Ιταλικά, Αγγλικά, Αυστριακά, Ελληνικά, Ισπανικά, Σλοβενικά, Τουρκικά).

Το προφίλ χρήστη, τα μαθήματα και η πρόοδος μεταφορτώνονται επίσης στο cloud, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση και να συνεχίσει το μάθημα από οποιαδήποτε συσκευή. Η υπηρεσία βασίζεται σε στρατηγικές και τεχνικές που δανείζονται από τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και όχι από τα βιβλία και τις παρουσιάσεις, μπορούμε να μιλήσουμε για το τεχνικές gamification – παιχνιδοποίησης. Κάθε χρήστης πρέπει να περάσει από διαφορετικά επίπεδα, μέσω μικρών κουίζ για τον αθλητισμό, την ευεξία και τη διατροφή (θα υπάρχουν βαθμολογίες).

Η SEARCH Εφαρμογή για κινητά θα είναι επικεντρωμένη στον χρήστη, προτείνοντας τη δημιουργία προσωπικών προφίλ μέσω μιας εύκολης διαδικασίας εγγραφής και επιτρέποντας την παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου και των επιτευγμάτων. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσει ορισμένες τεχνικές gamification, οι οποίες θα κάνουν τη μαθησιακή εμπειρία πιο ελκυστική.

Το Εγχειρίδιο SEARCH

Το Εγχειρίδιο SEARCH προσφέρει ένα ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και πρακτικές συμβουλές και κόλπα για την κατανόηση και την άσκηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει αθλητική δραστηριότητα και σωστή διατροφή. Το εγχειρίδιο θα χωριστεί σε διαφορετικές ενότητες όπου θα βρείτε διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων στο εγχειρίδιο.