Το έργο SEARCH – «Αθλητική Εκπαίδευση για Ενεργή και Υπεύθυνη Συμμετοχή στα κοινά μέσω της φροντίδας υγείας» στοχεύει στην κατάρτιση νέων Ευρωπαίων πολιτών και συγκεκριμένα στο να προτείνει μια παρέμβαση για την οργάνωση διαφορετικών πραγματικοτήτων που σχετίζονται με τη διάδοση του πολιτισμού και του αθλητισμού. Το έργο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, που δυνητικά έχει ως αποτέλεσμα συμπεριφορές που επικεντρώνονται στην ευημερία, την ένταξη και την πλήρη συμμετοχή ως πολίτης.

Η ενίσχυση της αθλητικής εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για κάθε διοίκηση: αρκεί να εξετάσουμε τον εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο της καθιστικής ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. Εκτός από το ανθρώπινο δράμα που συνδέεται με την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με κακές συνήθειες και ελάχιστη κίνηση, η φτωχή τάση για κινητική αγωγή συνεπάγεται υψηλό κοινωνικό κόστος καθώς οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη από το εθνικό σύστημα υγείας. Δεν μιλάμε απλώς για αύξηση της κινητικής δραστηριότητας, αλλά και για συστημική παρέμβαση στη διάδοση μιας κουλτούρας που αγκαλιάζει τον αθλητισμό και όλες τις αξίες του, προκειμένου να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη οικονομική αντίδραση για την εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 1): Ενίσχυση της εκπαιδευτικής αθλητικής δραστηριότητας

Ο αθλητισμός παίζει αποφασιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών, είναι μια ευκαιρία να εκπαιδεύσουν το σώμα και το μυαλό, βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας να μαθαίνουν (γνωρίζουμε — ξέρουμε πώς να το κάνουμε — ξέρουμε πώς πρέπει να είναι) και δημιουργεί ένα είδος οδηγού που τους επιτρέπει να φτάσουν στην ωριμότητα με κέφι και ευχαρίστηση. Η σωματική δραστηριότητα δημιουργεί ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και ευεξίας, με βάση επίσης τις ανθρώπινες αξίες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες/εκπαιδευόμενους.

ΣΤΟΧΟΣ 2): Ενθάρρυνση της αθλητικής πρακτικής για τον έλεγχο του εθνικού κόστους υγείας και του κοινωνικού κόστους

Η επένδυση στον αθλητισμό επιτρέπει την εξοικονόμηση πόρων στην υγειονομική περίθαλψη μειώνοντας τον καθιστικό τρόπο ζωής. Η εξοικονόμηση κοινωνικο-υγειονομικού κόστους είναι ένα εγκάρσιο αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται σε διαφορετικά επίπεδα, όπως είναι γνωστό και αποδεδειγμένο σε όλες τις έρευνες παγκοσμίως. Πρώτα απ’ όλα, η πρόληψη, αλλά και η θεραπεία, η αποκατάσταση, η μείωση των υποτροπών και όλα αυτά είναι ακόμη σαφέστερα αν μιλάμε για την ιατρική των φύλων.

ΣΤΟΧΟΣ 3): Καθιστώντας τον αθλητισμό δύναμη για την κοινωνική ένταξη

Ο αθλητισμός είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο σε συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι ένα πολυδιάστατο, δυναμικό, παιχνιδιάρικο περιβάλλον, ικανό να ενισχύσει την επίγνωση του εαυτού μας και του σώματος μας. Είναι επίσης ένας καλός τρόπος να βγούμε από την απομόνωση και να κοινωνικοποιηθούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του «Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό», συμπεριέλαβε και διεύρυνε τα ζητήματα αυτά, ορίζοντας τον αθλητισμό ως παράγοντα κοινωνικής ένταξης και επαναβεβαιώνοντας τη σημασία του αθλητισμού στο σχολείο. Οι διαδικασίες ένταξης συνδέονται, αφενός, με την οικοδόμηση του δεσμού μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινωνίας, ενώ από την άλλη εξετάζουν την έκφραση της υποκειμενικότητας ως αποτέλεσμα αναπαραστάσεων και διαπροσωπικών σχέσεων που εμπλέκονται στον αθλητισμό και την κινητικότητα.

ΣΤOΧΟΣ 4): Αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό

Ο πρώτος ορισμός, ο οποίος είναι πιο περιορισμένος, περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της έρευνας στα άτομα που εργάζονται στον τομέα και στις οικονομικές επιπτώσεις των μεγάλων επαγγελματικών αθλημάτων και των εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας. Η δεύτερη περιλαμβάνει επίσης έμμεσες επιπτώσεις, όπως η αγορά ειδών ένδυσης και αθλητικού εξοπλισμού, ο αθλητικός τουρισμός, η αγορά αθλητικών εφημερίδων και εκδόσεων.

ΣΤOΧΟΣ 5: Μετατρέποντας τις πόλεις σε «έξυπνη-αθλητική πόλη»

Η πρόκληση αφορά το άνοιγμα και τη μονιμότητα του δημόσιου χώρου ισότητας. Στόχος είναι να φέρουμε τους πολίτες σε ζωντανά πάρκα και κοινόχρηστους χώρους που θεωρούνται δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις διαθέσιμες σε ολόκληρες κοινότητες.