SEARCH projesi – Sağlıklı, Aktif ve Sorumlu Vatandaşlık için Spor Eğitimi – genç Avrupa vatandaşlarını eğitmeyi ve kültür ve sporun yayılmasıyla ilgili farklı gerçeklikleri organize etmek için somut bir müdahale önermeyi amaçlamaktadır. Proje, gençlerin sporla ilgili konuların önemi konusunda farkındalıklarını artırmayı ve potansiyel olarak refah, katılım ve tam vatandaşlık odaklı davranışlarla sonuçlanmayı amaçlamaktadır.

Spor eğitimini geliştirmek her yönetim için temel bir hedef olmalıdır: Modern toplumda yerleşik yaşamın son derece olumsuz etkisini göz önünde bulundurmak yeterlidir. Kötü alışkanlıklar ve az hareketle ilgili hastalıkların ortaya çıkmasıyla bağlantılı insan dramının yanı sıra, motor eğitime yönelik zayıf bir eğilim, hastalanan insanlar ulusal sağlık sisteminden bakım ve desteğe ihtiyaç duyduğundan yüksek sosyal maliyetler gerektirir. Biz sadece motor aktivite alanını arttırmaktan değil, kamu harcamalarından tasarruf etmede uzun vadeli ekonomik bir tepkiye sahip olmak için sporu ve tüm değerlerini kucaklayan bir kültürün yayılmasına sistematik olarak müdahale etmekten bahsediyoruz.

PROJE HEDEFLERİ

HEDEF 1): Sporun eğitim etkinliğini geliştirmek

Spor, çocukların eğitiminde belirleyici bir rol oynar, beden ve zihni eğitmek için bir fırsattır, öğrenme (bilme – nasıl yapılacağını bilme – nasıl olacağını bilme) yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur ve bir tür rehberin ortaya çıkmasına izin verir. hafiflik ve zevkle olgunluğa ulaşmak. Fiziksel aktivite, katılımcılar/kursiyerler tarafından elde edilen insani değerlere dayalı olarak yüksek düzeyde memnuniyet ve refah yaratır.

HEDEF 2): Ulusal sağlık ve sosyal maliyetleri kontrol etmek için spor uygulamasını teşvik edin

Spora yatırım yapmak, sağlık hizmetlerinde tasarruf sağlar ve hareketsiz yaşam tarzını azaltır. Sosyo-sağlık maliyet tasarrufları, dünya çapında tüm araştırmalarda iyi bilindiği ve kanıtlandığı gibi, farklı düzeylerde elde edilen ortak bir sonuçtur. Her şeyden önce, önleme, aynı zamanda terapi, yenileme, nükslerin azaltılması ve tüm bunlar cinsiyet tıbbı hakkında konuşursak daha da netleşir.

HEDEF 3): Sporu sosyal içerme için bir güç haline getirmek

Spor, duygusal ve sosyal düzeyde temel bir unsurdur, çok boyutlu, dinamik, eğlenceli bir ortamdır, benlik ve beden farkındalığını geliştirebilir. Aynı zamanda izolasyondan kurtulmak ve sosyalleşmek için iyi bir yoldur. Avrupa Parlamentosu, “Spor Üzerine Beyaz Kitap” kararında, sporu bir sosyal içerme faktörü olarak tanımlayarak ve okulda sporun önemini yeniden teyit ederek bu konuları dahil etti ve genişletti. İçerme süreçleri bir yandan gençler ve yerel topluluk arasındaki bağın inşasıyla bağlantılıyken, diğer yandan spor ve motor aktivitede yer alan kişilerarası ilişkilerin ve temsillerin sonucu olarak öznelliğin ifadesini inceler.

HEDEF 4): Sporla ilgili ekonomik faaliyetleri artırmak

Daha sınırlı olan ilk tanım, anketin kapsamını sektörde çalışan kişilerle ve büyük profesyonel sporların ve büyük ölçekli etkinliklerin ekonomik etkileriyle sınırlandırmaktadır. İkincisi, giyim ve spor malzemeleri alımı, spor turizmi, spor gazete ve yayınlarının satın alınması gibi dolaylı etkileri de içermektedir.

HEDEF 5): Şehirleri “akıllı spor şehrine” dönüştürmek

Zorluk, eşitlikçi kamusal alanın açılması ve kalıcılığı ile ilgilidir. Amaç, vatandaşları, tüm toplulukların kullanımına açık, kamusal spor tesisleri olarak algılanan parkları ve ortak kullanım alanlarını yaşamaktır.