KONTAKTIRAJTE NAS: searchproject@iuline.it

OBLIKOVANJE PROJEKTA

1. faza / prvi preizkus na liniji / januar – februar 2021

Učenci bodo dostopali do naše platforme in opravili test z več možnimi odgovori o vprašanjih zdravja in dobrega počutja.

2. faza / usposabljanje / marec 2021

Otroci bodo lahko prenesli aplikacijo, ki jo je ustvarilo grško akademsko omrežje (GUnet) s sedežem v Atenah. Aplikacija bo vključevala ravni, igre in cilje, osredotočene na šport in zdravje.

Učitelji, športni vzgojitelji in trenerji se bodo usposabljali v petih 90-minutnih modulih e-učenja, od katerih je vsak razdeljen na 9 10-minutnih delov. Učitelji, športni vzgojitelji in trenerji se bodo o temah pogovarjali in razpravljali z otroki.

3. faza / DRUGI TEST NA LINIJI / december 2021

Otroci iz šol in športnih klubov bodo po usposabljanju, ki so ga opravili med letom, ponovno dostopali do platforme SEARCH OPEN PORTAL in opravljali drugi test.

4. faza / OBJAVA REZULTATOV

Ob koncu treh faz bo izdelan priročnik, ki bo predstavljal projekt, njegove rezultate in morebitne nove scenarije.