Projekt SEARCH – Športna vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo s skrbjo za zdravje – je namenjen usposabljanju mladih evropskih državljanov in konkretnemu posredovanju pri organizaciji različnih dejavnosti, povezanih z razširjanjem kulture in športa. Cilj projekta je povečati ozaveščenost mladih o pomenu vprašanj, povezanih s športom, kar bi lahko privedlo do vedenja, usmerjenega v dobro počutje, vključenost in polno državljanstvo.

Krepitev športne vzgoje mora biti ključni cilj vsake uprave: dovolj je upoštevati zelo negativen vpliv sedečega življenja v sodobni družbi. Poleg človeške drame, povezane s pojavom bolezni, povezanih s slabimi navadami in premalo gibanja, slaba nagnjenost k gibalni vzgoji povzroča visoke družbene stroške, saj ljudje, ki zbolijo, potrebujejo oskrbo in podporo nacionalnega zdravstvenega sistema. Ne govorimo zgolj o povečanju prostora za gibalno dejavnost, temveč o sistemskem posredovanju pri širjenju kulture, ki zajema šport in vse njegove vrednote, da bi imeli dolgoročni ekonomski odziv pri varčevanju z javnimi sredstvi.

CILJI PROJEKTA

CILJ 1): Okrepiti vzgojno-izobraževalno dejavnost v športu

Šport ima odločilno vlogo pri vzgoji otrok, saj je priložnost za urjenje telesa in duha, pomaga razvijati sposobnost učenja (vedeti – znati delati – znati biti) in je nekakšen vodnik, ki omogoča doseganje zrelosti z lahkoto in užitkom. Telesna dejavnost ustvarja visoko stopnjo zadovoljstva in dobrega počutja, ki temelji tudi na človeških vrednotah, ki jih pridobijo udeleženci/učenci.

CILJ 2): Spodbujanje športne vadbe za obvladovanje nacionalnih zdravstvenih in socialnih stroškov

Vlaganje v šport omogoča prihranke pri zdravstveni oskrbi in zmanjšuje sedeči način življenja. Prihranki socialno-zdravstvenih stroškov so medsektorski rezultat, dosežen na različnih ravneh, kar je dobro znano in dokazano v vseh raziskavah po vsem svetu. Predvsem preventiva, pa tudi terapija, okrevanje, zmanjševanje ponovitev bolezni in vse to je še bolj jasno, če govorimo o spolni medicini.

CILJ 3): Šport naj postane gonilna sila socialnega vključevanja

Šport je temeljni element na čustveni in družbeni ravni, je večdimenzionalno, dinamično in igrivo okolje, ki lahko okrepi zavedanje o sebi in telesu. Je tudi dober način za izhod iz osamljenosti in druženje. Evropski parlament je v svoji resoluciji “Bela knjiga o športu” vključil in razširil ta vprašanja z opredelitvijo športa kot dejavnika socialnega vključevanja in ponovno potrdil pomen športa v šoli. Procesi vključevanja so po eni strani povezani z vzpostavljanjem povezave med mladimi in lokalno skupnostjo, po drugi strani pa preučujejo izražanje subjektivnosti kot rezultat predstav in medosebnih odnosov, vključenih v šport in gibalne dejavnosti.

CILJ 4): Povečati gospodarske dejavnosti, povezane s športom

Prva opredelitev, ki je bolj omejena, omejuje obseg raziskave na ljudi, ki delajo v tem sektorju, ter na gospodarske učinke velikega profesionalnega športa in obsežnih dogodkov. Druga vključuje tudi posredne učinke, kot so nakup oblačil in športne opreme, športni turizem, nakup športnih časopisov in publikacij.

CILJ 5): Preoblikovanje mest v “pametna športna mesta”

Izziv se nanaša na odprtje in trajnost egalitarnega javnega prostora. Cilj je, da bi prebivalci živeli v parkih in skupnih prostorih, ki se dojemajo kot javni športni objekti, ki so na voljo celotnim skupnostim.